Stichting Molens in Menaldumadeel

Molens mdeel (1402) 25062016 FOTOKOOPMANS def.jpg

Over de stichting

Molens dienen te worden beschermd als historisch werktuig en hebben wind en water nodig om in beweging te komen. Voor het behoud is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen en organisaties het belang en de betekenis van molens inzien en er wat voor over hebben. Letterlijk in de vorm van geld en figuurlijk in de vorm van steun als de belangen in het geding zijn. U bent het die het mooie en bijzondere van de molens moet uitdragen én hoe belangrijk het is dat zij behouden blijven.

Wij willen er voor zorgen dat de molens als bijzondere monumenten niet alleen nu, maar ook in de toekomst de plek in onze samenleving krijgen die zij verdienen. Bestuursleden, molenaars en vrijwilligers – en nog vele anderen – dragen onbetaald bij aan een succesvol molenbehoud. Maar er is ook geld nodig om er voor te zorgen dat molens in goede staat blijven. Help ons daarom ook als donateur mee om de werkende cultuurhistorische monumenten te behouden.

De eenhoorn kenmerkt  niet alleen het wapen van Menameradiel, maar versiert ook de vangstok van de molens die de stichting beheert. Dit dier heeft nooit bestaan. In fabels is het vaak zo wild dat het amper te temmen is. De eenhoorn ligt op de vangstok; dat wil zeggen dat hij is getemd. Misschien geldt bij het stilzetten, het vangen, van de molens wel hetzelfde als in de wapenspreuk wordt aangegeven: Kalmte wint het van onberaden felheid!

 

Bestuur Stichting Molens in Menaldumadeel :

  • S. v.d. Zwaag (voorzitter), 0518-481708
  • J. Huls (secretaris), Stiens, 058-8433592
  • H. Vermeulen (penningmeester), Skingen, 06-20302212
  • J. Faber, Marsum, 058-2541581
  • D. v.d. Witte, Dronryp, 0517-232072
  • G. IJsselmuiden (PR), Dronryp, 06-27047578

Wilt u iets vragen of doorgeven dan kan dat via info@molensmenaldumadeel.nl