Project Management van de Leefomgeving

HVHL - landschapsexcursie 7-13-02-2019

Eigenlijk is het toegepaste aardrijkskunde: drie landschapsvormende componenten vormen de kern en een beschrijving van de levensgeschiedenis van het landschap staat centraal!

Tijdens een behoorlijk deel van negen weken zijn studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein bezig met een opdracht van de Stichting Molens in Menaldumadeel.
Voor het project ‘Werkende molens in het landschap bij Menaam’ betekent dit, dat een
groep van zes studenten bezig gaat met een behapbare klus. Maar eerst komt de gehele
groep – dit jaar ca. 35 studenten en twee begeleidende docenten – langs in het gebied waar het project plaats vindt en waar de landschapsbiografie over wordt geschreven.

Vervolgens wordt de historie van de twee molens bij Menaam – De Kievit en molen Rentmeester – in relatie tot de ontwikkeling van het landschap onderzocht. Antwoorden op vragen als ‘Waarom staat dit type juist in die bepoldering met een eigen karakter? Zijn ze belangrijk geweest voor particuliere polders of voor de waterschappen? En welke rol hebben ze gespeeld in de regionale geschiedenis? Hebben hier eerder andere molens gestaan? Hebben ze bij een boerderij gehoord? Werden ze gebruikt voor verbetering van de bemaling?’ worden eind april in een rapport en in een powerpoint gepresenteerd.
Door dit project kan kennis van en enthousiasme voor molens worden verspreid.

En… wie het verleden van een gebied begrijpt, kan straks beter werken aan de toekomst ervan!