Open Monumentendag 2022

Wilt u één van onze molens bezoeken, dan is het raadzaam om van te voren contact te zoeken met de desbetreffende molenaar. U vindt de contactgegevens op onze molenpagina

Een aantal molens zijn alleen ’s ochtends geopend en een aantal alleen zaterdag de gehele dag.

Let op! Komt u per fiets. Voor molen de Puollen in Dronryp dient u op de Puoldyk te blijven en niet over het nieuwe fietspad langs het van Harinxsmakanaal. Anders komt u niet meer bij deze molen, tenzij u van “omfietsen” houdt.

Deze molens draaien:

• Kingmatille (van 10.00 tot 16.00 uur)

• Marsumermolen (09.00 tot 12.00 uur)

• Rentmeester (11.00 tot 14.00 uur)

Zondag 11 oktober:

• De Puollen (10.00 tot 16.00 uur)

Rest van de molens is nog niet bekend.

Voor de zondag is ook nog niet bekend welke er draaien, behalve de Puollen. Dus vandaar graag zelf kontakt opnemen met dedesbetreffende molenaar(s).

Klik hier https://molensmenaldumadeel.nl/onze-molens/