Afscheid burgemeester Tom van Mourik van gemeente Menameradiel

Donderdagmiddag 21 september heeft Tom van Mourik afscheid genomen als burgemeester van de gemeente Menameradiel. Als groot voorstander van cultureel erfgoed en een voorliefde voor onze molens hebben wij als molenstichting “symbolisch” een oude kam overhandigd. Want zonder kammen (houten tanden) in een houten wiel draait de molen niet. Dus een kam is een heel belangrijk onderdeel in de molenmechaniek.

De kam staat op een achtkantig plateau wat symbool staat voor onze 8 molens.
Op de foto wordt de kam overhandigd aan Tom van Mourik (R) en zijn partner door secretaris Jan Huls (M) en vice-voorzitter Durk van de Witte (L) van onze molenstichting.