Start van gemeentelijke Open Monumentendag door lichten van de vang op de Marsumer Molen

Op zaterdag 9 en zondag 10 september was het Open Monumentendag. Ter gelegenheid hiervan is aan loco burgemeester A. Dijkstra van gemeente Menameradiel gevraagd de vang te lichten op de Marsumer Molen om symbolisch een “startschot” te geven voor deze dag(en).

Na afloop kreeg wethouder Dijkstra een onderzoeksopdracht overhandigd welke is uitgevoerd door de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein University of Applied Siences in opdracht van onze molenstichting.

Het werkstuk met de titel: “Een reis door het landschap van Oost-Westergo” gaat over het ontstaan van onze polders ruim 800 v. Chr.

De molens waar het om draaide waren de Marsumer en molen Terpzigt. Ter ere van Us Jier 2017- het afscheid van Menameradiel- organiseerde de gemeente samen met de dorpen een prachtige wandeltocht.

Om de wandelaars wat lekkere afleiding te geven stond er bij de Marsumer Molen een palingroker en bij molen Terpzigt een imker met zijn honing. Om de “bewegende omgeving” nog beter te leren kennen, stond de vogelwacht met tekst en uitleg over alle soorten aan dieren die hier in de omgeving leven.

Een zeer geslaagde dag voor zowel de molens als de wandelaars en bezoekers. Het bleef gelukkig bij een paar kleine buitjes.