Tusken de Mounen en it Pontsje yn. Fietstocht voor jong en oud.

Poster

Poldermolens spelen een belangrijke rol in onze geschiedenis. Vroeger bemaalden ze de
polders, tegenwoordig zijn het levende monumenten die door ambachtelijke molenaars instand worden gehouden. Cultureel erfgoed dat al heel lang deel uitmaakt van het
landschap! Zo dateert b.v. de oudste van de acht molens van de ‘Stichting Molens in
Menaldumadeel’ van rond het jaar 1800.

Op deze dag voert een fietsroute u niet alleen langs de molens bij Dronryp, Menaam,
Marsum/Deinum. Onderweg valt er veel te genieten en actief te ontdekken in een oer-Fries landschap, zoals een oversteek met het fietspont Keimpetille, demonstraties touw- en eendenkorven vlechten bij molen Kingmatille; de Hatsumer molen of een biologisch
dynamisch boerenbedrijf bezoeken en op bezoek gaan bij de molenaar van De Puollen metde daarnaast gelegen Plas en Dras. Ook voor de twee molens bij Menaam, De Kievit enmolen Rentmeester, de twee bij Marsum en de windmotor achter het schoolplatenmuseumbin Deinum, kunt u gerust van de fiets stappen!

Het grootste deel van de route is te volgen via een beschrijving in de vorm van een
routekaartje door een prachtig gebied. Bovendien bestaat een gedeelte van de tocht uit de cultuurhistorische fietsroute die u door de voormalige gemeente Menameradiel voerde.

Genoeg te bleven en te genieten dus op de molendag van de ‘Stichting Molens in
Menaldumadeel’. Zaterdag 16 juni kunt u er op uit!

Vanaf 10.00 uur zijn de routekaarten verkrijgbaar bij: Molen Kingmatille, Hatsumer Molen, Rentmeester, Terpzigt, Marsumer MolenMolen de Puollen en Pontsje Keimpetille